Tháng 102011

Thế giới cán mốc 7 tỷ người

Ngày 31/10/2011, Trái Đất đã trở thành ngôi nhà chung của 7 tỷ người. Dân số quá đông đặt ra những thách thức về môi trường, đói nghèo và bất ổn chính trị trên toàn cầu.

 

  • Chia sẻ: