Tháng 122016

Thêm ba di sản Việt Nam được thế giới vinh danh

Trong ảnh: Thực hành Tín nguỡng thờ Mẫu Tam phủ tại khu di tích Côn Son - Kiếp Bạc (Hải Dương). Ảnh: Minh Ðức - TTXVN

"Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế", “Mộc bản trường học Phúc Giang” được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương vào tháng 5/2016, và “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt” được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 12/2016.

  • Chia sẻ: