2012

Thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

Việc thiết lập kỷ cương, trật tự an toàn giao thông được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, đặc biệt nhiều công trình hạ tầng giao thông quan trọng được đầu tư xây dựng tại các thành phố lớn trong năm An toàn giao thông 2012. Các giải pháp này đã góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông, giảm mạnh số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương so với mục tiêu giảm 5 - 10% ở cả 3 tiêu chí do Quốc hội đề ra.

 

  • Chia sẻ: