Tháng 112010

Tiết lộ của WikiLeaks gây chấn động thế giới

Việc WikiLeaks, một website đăng ký tại Thụy Điển chuyên đăng tải các thông tin nhạy cảm và bí mật cấp chính phủ, tiết lộ hàng loạt dữ liệu về cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan (Ápganixtan) và Iraq (Irắc) cũng như những điện tín ngoại giao nội bộ của Mỹ, gây chấn động dư luận thế giới và đặt ra câu hỏi lớn về khả năng bảo mật trong kỷ nguyên công nghệ số. 

 

  • Chia sẻ: