Tháng 102010

Tổ chức trọng thể Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội

Nhiều hoạt động mừng Thăng Long-Hà Nội tròn 1000 năm tuổi đã được tổ chức ở trong và ngoài nước, đặc biệt trong 10 ngày Đại lễ, hơn 60 công trình chào mừng được khánh thành trong năm 2010. Các hoạt động này thể hiện lòng thành kính, truyền thống yêu nước, hướng về cội nguồn của lớp con cháu đối với những thế hệ đi trước đã hy sinh vì một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định và phồn vinh. 

 

  • Chia sẻ: