Tháng 112012

Tổng thống Mỹ Barack Obama tái cử nhiệm kỳ hai

Sau khi giành thắng lợi trước ứng cử viên M. Romney (M. Rômni) của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 6/11/2012, Tổng thống Mỹ Barack Obama (Barắc Ôbama) ở lại Nhà Trắng thêm một nhiệm kỳ và tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại với trọng tâm điều chỉnh chiến lược “tái cân bằng” tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

 

  • Chia sẻ: