Tháng 72021

Trung Quốc tuyên bố hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội toàn diện khá giả

Trung Quốc đánh dấu 100 năm thành lập Đảng Cộng sản (ngày 1/7/1921) và thông qua Nghị quyết lịch sử thứ 3 tại Hội nghị TW 6, khóa XIX bằng việc khẳng định hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội toàn diện khả giả và bước vào chặng đường mới xây dựng toàn diện nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp vào năm 2049. Trung Quốc đã đạt được những thành tựu nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực, thể hiện vai trò và tầm ảnh hưởng ngày càng cao. Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới; đạt tổng khối lượng thương mại đứng đầu thế giới; là đối tác thương mại lớn nhất của 130 nền kinh tế; đóng góp khoảng 30% cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

  • Chia sẻ: