Tháng 102023

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 4/10/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký ban hành Quyết định 1146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) thành Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, chính thức trở thành 1 trong 7 cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam hoạt động theo mô hình “Đại học đa ngành, đa lĩnh vực”. Với quyết định này, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học thứ hai được chuyển sang mô hình đại học, sau Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo đó, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào quyết định thành lập Hội đồng Đại học, công nhận Chủ tịch Hội đồng Đại học và công nhận Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có mô hình tiêu biểu của các đại học thế giới với ba cấp độ quản trị: Cấp đại học (university), cấp trường thành viên (college), phân hiệu (branch) và cấp khoa/viện (school/Institute). Quy mô đào tạo của toàn trường hiện hơn 36.000 người học, với 38 ngành trình độ đại học, 19 ngành trình độ thạc sỹ và 14 ngành trình độ tiến sỹ.

Việt Nam hiện có trên 240 trường đại học, học viện nhưng chỉ có 7 đại học, gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo mô hình “Đại học đa ngành, đa lĩnh vực”.

Theo Nghị định 99/2019/NĐ-CP, để được chuyển từ trường đại học lên đại học, các trường phải đáp ứng nhiều điều kiện. Cụ thể, trường đại học được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hợp pháp. Về quy mô, trường cần ít nhất 3 trường đại học trực thuộc và ít nhất 10 ngành đào tạo trình độ tiến sỹ, đào tạo chính quy từ 15.000 sinh viên trở lên./.

  • Chia sẻ: