Tháng 22024

Tự hào thầy thuốc Việt Nam!

Tự hào thầy thuốc Việt Nam! Đó là cảm nhận chung của nhân dân đối với sự đóng góp, hy sinh thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế, các trạm y tế thôn, bản, làng, xã, đến các trung tâm y tế, các bệnh viện, các tuyến huyện, tỉnh, trung ương – những người đã mang lại sự sống, sức khỏe, niềm vui, niềm hạnh phúc, tiếng cười cho người bệnh và gia đình. Họ chính là những người anh hùng thầm lặng, thực hiện nhiệm vụ cao cả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

  • Chia sẻ: