Tháng 52024

Việt Nam đã có 10 di sản tư liệu được UNESCO vinh danh

Ngày 8/5/2024, trong khuôn khổ Hội nghị Toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO được tổ chức tại Mông Cổ, hồ sơ “Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế” của Việt Nam chính thức được ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO. Đây là di sản tư liệu thứ 10 của Việt Nam được UNESCO ghi danh.

10 di sản tư liệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh (tính đến 8/5/2024) gồm: Mộc bản triều Nguyễn (2009); Bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (2010, 2011);  Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm (2012)Châu bản triều Nguyễn (2014, 2017)Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế (2016); Mộc bản Trường học Phúc Giang (2016); Hoàng hoa sứ trình đồ (2018); Bia ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng (2022); Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu, Hà Tĩnh (2022); Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế (2024).

  • Chia sẻ: