Tháng 22019

Việt Nam thực hiện tốt vai trò chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên

Thủ đô Hà Nội được lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần hai trong hai ngày 27 và 28/2/2019. Tổ chức chu đáo, an toàn sự kiện này, Việt Nam đã thể hiện được vai trò của một quốc gia có trách nhiệm, tham gia dẫn dắt mối quan hệ quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình thế giới và khu vực. Quốc gia chủ nhà một lần nữa được bạn bè quốc tế đánh giá là điểm đến an toàn, ấn tượng, thân thiện, có đầy đủ điều kiện và kinh nghiệm tổ chức sự kiện lớn mang tầm cỡ quốc tế.

 

  • Chia sẻ: