Tháng 22024

Xứng đáng là “mắt thần” bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc

Cách đây 65 năm, đúng 0 giờ ngày 1/3/1959, tất cả các đài ra đa thuộc Trung đoàn 260 đồng loạt phát sóng. Đây là sự kiện lịch sử đặc biệt trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của Bộ đội ra đa Việt Nam. Đồng thời cũng là lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, chúng ta quản lý bầu trời bằng sóng điện tử. Từ đó, ngày 1/3 trở thành ngày truyền thống của Bộ đội ra đa.

(Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Đại đội ra đa 45 tham gia Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội, tháng 12 năm 1972. Ảnh tư liệu)

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, cùng với các lực lượng trong Quân chủng, Bộ đội ra đa đã chiến đấu anh dũng, càng đánh càng thắng, càng đánh càng mạnh và trưởng thành nhanh chóng.

  • Chia sẻ: