[Photo] Sỹ tử Hà Nội nô nức đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám cầu may

Hà Nội (TTXVN 07/06/2023) Càng gần đến ngày diễn ra Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT và Kỳ thi Đại học năm 2023, Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám đón rất nhiều sỹ tử và phụ huynh tới thắp hương cầu may.

 • Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám đón rất nhiều học sinh, sỹ tử và phụ huynh tới trước Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT và Kỳ thi Đại học năm 2023. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

 • Nhóm bạn khối lớp 12 đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám cầu mong đạt kết quả cao trong kỳ thi Đại học sắp tới. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

 • Phụ huynh và sỹ tử đến Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám cầu may mắn trong kỳ thi. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

 • Học sinh Khối lớp 9 Trường THCS Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội, khấn cầu tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

 • Trường THCS Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội, chọn Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám là điểm đến tham quan cho học sinh khối lớp 9 trước Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

 • Khối lớp 9 Trường THCS Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội, đến Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

 • Phụ huynh và sỹ tử đến Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám cầu may mắn trong kỳ thi. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

 • Học sinh khối 12 Trường THPT Lê Văn Thiêm-Hà Nội chọn Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt  Văn Miếu-Quốc Tử Giám là điểm đến trước Kỳ thi Đại học. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

 • Sỹ tử đến Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám cầu mong đạt kết quả cao trong kỳ thi. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

 • Phụ huynh và sỹ tử đến Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám cầu mong may mắn trong kỳ thi sắp tới. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

 • Phụ huynh và sỹ tử đến Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám cầu mong may mắn trong kỳ thi sắp tới. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

 • Phụ huynh và sỹ tử đến Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám cầu mong may mắn trong kỳ thi sắp tới. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

 • Càng gần đến ngày diễn ra Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, lượng sỹ tử đến Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám tăng đột biến. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)