[Infographics] Tác phẩm “Tự phê bình và phê bình” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hà Nội (TTXVN 14/2/2022) Năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Tự phê bình và phê bình” với bút danh C.B. đăng trên báo “Nhân dân” số ra ngày 14/2/1952. 70 năm đã trôi qua, nhưng những nội dung Bác đã đề cập trong tác phẩm vẫn luôn nóng hổi tính thời sự và có giá trị thiết thực.