Tân Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Trần Hanh: Tạo sức mạnh mới trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Hà Nội (TTXVN 14/12/2007) Ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu Cựu chiến binh toàn quốc lần thứ IV, tân Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Trần Hanh đã trao đổi với phóng viên TTXVN về chương trình công tác sắp tới.

PV: Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng, với nhiều thời cơ lớn, nhưng thách thức không nhỏ, trong nhiệm kỳ mới,  hoạt động của Hội cần phải thay đổi như thế nào cho phù hợp với tình hình mới của đất nước ?

Chủ tịch Trần Hanh: Hội nhập kinh tế quốc tế là một điều kiện mới, yêu cầu mới, tất cả những điều đó yêu cầu CCB phải có những nỗ lực lớn, rất sáng tạo, rất đổi mới. Các cấp hội CCB quyết tâm phát huy trách nhiệm của mình hoàn thành tốt vai trò là tổ chức chính trị-  xã hội trên các phương diện từ Trung ương cho đến cơ sở, góp phần chống các quan điểm, hành động, sai trái đối với đường lối, chủ trương của Đảng bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ sự thắng lợi của đất nước ta, phát huy vai trò của đất nước trong tình hình mới. Các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào giúp nhau làm kinh tế . Bây giờ không phải xoá đói nữa mà bây giờ phải giảm nghèo nhanh tiến lên làm giàu, nhiều hơn 50% CCB có đời sống trên trung bình khá trở lên  bằng  nhiều biện pháp sáng tạo tập hợp nhau lại. Hội có đội ngũ rất mạnh đó là đội ngũ kinh doanh của CCB, các Hiệp hội của CCB làm kinh tế trên các phương diện. Đây là sức mạnh rất lớn tạo ra thành quả về kinh tế, góp phần cùng đất nước phát triển

Chúng tôi sẽ  tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của đất nước, mở rộng quan hệ gắn bó giữa CCB Việt Nam và CCB các nước, kể cả CCB đã từng tham gia chiến tranh trên đất nước ta, làm thế nào để tăng cường các mối quan hệ đó để xử lý, giải quyết các hậu quả, góp phần xoa dịu nỗi đau cho nạn nhân chiến tranh.

Để đạt được mục tiêu đề ra, trên cơ sở các chủ trương Đại hội đề ra, các cấp Hội phải có kế hoạch hàng tháng, hàng quý. Kế hoạch đó được xây dựng sát cơ sở, phải đổi mới  phương thức hoạt động. Chúng tôi xác định: phải lấy cơ sở là chính, phải chuyển biến từ cơ sở và có hiệu quả  từ cơ sở. Sức mạnh của hội CCB Việt Nam là chính từ cơ sở. Do đó chúng tôi phải đổi mới bằng cách năng xuống cơ sở, rút kinh nghiệm từ cơ sở, chỉ đạo từ cơ sở, tiếp thu những kinh nghiệm tốt, ý kiến hay từ cơ sở để đổi mới phương thức hoạt động Hội ở Trung ương.

PV:  Phát triển kinh tế cho CCB là một trong những  mục tiêu quan trọng của Hội, Hội đã đề ra các mục tiêu cụ thể gì để thực hiện mục tiêu này?

Chủ tịch Trần Hanh: Trong nhiệm kỳ mới vừa qua, Hội mới có chủ trương về phát triển kinh tế cho CCB và các hoạt động động viên điển hình thôi. Do vậy, anh em CCB còn chưa mạnh dạn làm. Nhiệm kỳ này, chúng tôi sẽ nghiên cứu, ban hành Nghị quyết của BCH về CCB làm kinh tế, tạo cơ sở, động lực để CCB cả nước mạnh dạn tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Đó là chất keo gắn CCB với nhau, gắn CCB với  Hội, đồng thời cũng nâng cao vị thế của Hội trong xây dựng và phát triển đất nước.

PV: Xin đồng chí cho biết, các Hội CCB sẽ  thể hiện vai trò của những người đi trước như thế nào trong công tác giáo giáo dục truyền thống cho thế  hệ trẻ?

Chủ tịch Trần Hanh: CCB là những người đã trải qua chiến tranh, là lớp người đến nay không còn trẻ nữa. Trải qua các chiến tranh lớn, qua các thời kỳ và thử thách quyết liệt, bản thân tích luỹ rất nhiều kinh nghiệm về phấn đấu xây dựng đất nứơc, xây dựng chủ nghiã xã hội và đánh thắng mọi lực lượng xâm lược đất nước. Đó là truyền thống rất đẹp, anh hùng, rất đoàn kết, thương nhau và trên cơ sở đó lại được sự gắn bó của nhân dân nuôi dưỡng. Cái tình nghĩa đó rất sâu sắc. Chúng tôi muốn truyền lại  tất cả những truyền thống lịch sử, những tấm gương hy sinh anh dũng cho thế hệ trẻ biết tới, tiếp thu và  trân trọng phát huy trong  xây dựng và phát triển đất nước. Hoạt động này phải linh hoạt, phong phú, đa dạng hơn để làm thế nào đến với thế hệ trẻ, để cho thế hệ trẻ  sát cánh cùng với chúng tôi tiến lên  trong điều kiện mới.

PV:  Hiện nay một số tỉnh có thành lập Câu lạc bộ Cựu quân nhân (CLB CQN) nhưng hoạt động chưa hiệu quả. Xin đồng chí cho biết những biện pháp của hội để nhân rộng mô hình này trong thời gian tới?           

Chủ tịch Trần Hanh:  Các CLB này đã tập hợp được gần 1 triệu CQN, có nơi thu hút tới 90% CQN tham gia sinh hoạt  nhưng cũng có nơi thì còn rất ít. Đó là do sự phối hợp giữa các cấp hội với đoàn thanh niên và với các cơ quan quân sự địa phương chưa chặt chẽ, cho nên chưa thu hút được  động đảo anh em tham gia. Chúng tôi rất coi trong lực lượng CQN bởi đây là lực lượng trẻ, có kỹ năng, có trình độ và rất năng động. Nếu không tập hợp được thì ở cơ sở sẽ thiếu một bộ phận rất quan trọng tham gia vào công cuộc xây dựng kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở. Sắp tới, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, tổng kết mô hình này, từ đó có những biện pháp cụ thể, sáng tạo để đẩy mạnh tập hợp, huy động anh em CQN gánh vác trách nhiệm cùng CCB, tạo ra sức mạnh mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

 

                                                                                                               Hương Thủy - Bích Thủy