[Infographics] Tân Hóa - Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2023 của UNWTO

Hà Nội (TTXVN 21/10/2023) "Làng Tân Hóa, mô hình du lịch thích ứng thời tiết" tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, với điều kiện tự nhiên và văn hóa đặc sắc đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu cũng như yếu tố để vinh dự nhận Giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất” năm 2023 của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO).