[Infographics] Tân Thủ tướng Campuchia nêu 6 trọng tâm ưu tiên khi lãnh đạo đất nước

Hà Nội (TTXVN 23/8/2023) Tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 22/8/2023 nêu ra 6 ưu tiên trong chính sách khi ông lãnh đạo quốc gia Đông Nam Á trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Ông Hun Manet cam kết sẽ lãnh đạo cơ quan hành pháp đất nước nhằm thực hiện thắng lợi cương lĩnh chính trị mà đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã cam kết với người dân.