[Infographics] Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 10 năm hội nhập WTO

Hà Nội (TTXVN 2/11/2016) Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực về tăng trưởng kinh tế sau 10 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).