[Infographics] Tháng 1/2024: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 18,3%

Hà Nội (TTXVN 4/2/2024) Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2024 ước tính tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,3%.