[Infographics] Tháng 1/2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 29,78 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 31/1/2024) Trong kỳ 1 tháng 1/2024 (từ ngày 1/1 đến hết ngày 15/1/2024), tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 29,78 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó xuất khẩu tăng 4,1%; nhập khẩu tăng 6,8%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 0,38 tỷ USD.