[Video] Thành phố Đà Nẵng

Hà Nội (TTXVN 15/7/2023) Ngày 15/7/2003, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 145/2003/QĐ-TTg công nhận thành phố Đà Nẵng là đô thị loại 1. Từ đó đến nay, thành phố biển xinh đẹp này đã chuyển mình vươn lên, phát triển vượt bậc cả về không gian, chất lượng cơ sở hạ tầng và kinh tế-xã hội, đưa Đà Nẵng trở thành đô thị trung tâm của khu vực miền Trung-Tây Nguyên, và là hình mẫu của sự phát triển với những đổi thay toàn diện về mọi mặt.