[Infographics] Thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Những vật dụng không được mang vào phòng thi

Hà Nội (TTXVN 26/6/2024) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông hiện hành. Theo đó, Ngoài quy định các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi để phục vụ cho việc làm bài thi, quy chế thi đã bổ sung quy định cụ thể các vật dụng thí sinh bị cấm đem vào phòng thi, gồm: giấy than, bút xoá, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.