[Video] "Thiên thần Điện Biên Phủ" ngày ấy - bây giờ

Hà Nội (TTXVN 2/5/2024) Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, bà Geneviève de Galard là nữ y tá vận tải hàng không duy nhất của Quân đội viễn chinh Pháp có mặt tại Điện Biên. Bảy mươi năm sau, phóng viên TTXVN đã tìm gặp lại người phụ nữ từng để lại dấu ấn trong cả một thế hệ người dân Pháp, và được báo chí Mỹ ví như là "Thiên thần Điện Biên Phủ" vì những hoạt động nhân đạo của bà.