[Photo] Thơ văn trên kiến trúc Cung đình Huế

Ngày 19/5/2016, thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế được vinh danh là Di sản tư liệu thế giới thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Có thể khẳng định rằng, đây là một “hình thái di sản đặc biệt” - là “Di sản trong di sản” “Bởi đây là hệ thống văn tự được chạm, khảm, cẩn, viết, vẽ trực tiếp lên các công trình kiến trúc cung đình do triều Nguyễn xây dựng tại Kinh đô Huế mà bản thân các kiến trúc này đã được công nhận là Di tích cấp Quốc gia đặc biệt của Việt Nam (2009), Di sản Văn hoá Thế giới của UNESCO (1993)”.

  • Ảnh Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

  • Ảnh Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

  • Ảnh Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

  • Ảnh Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

  • Ảnh Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

  • Ảnh Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế