[Infographics] Thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045: Định hướng phát triển các loại hình du lịch mới và sản phẩm du lịch vùng

Hà Nội (TTXVN 9/7/2024) Ngày 9/7 hằng năm được chọn là Ngày truyền thống của ngành Du lịch Việt Nam. Từ nhiều năm qua, du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn. Việc phát triển du lịch là một định hướng chiến lược quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế-xã hội của đất nuớc. Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh; trở thành điểm đến có năng lực phát triển hàng đầu thế giới. Định hướng phát triển sản phẩm du lịch đặt mục tiêu khai thác tối ưu tài nguyên du lịch biển, đảo để phát triển các sản phẩm du lịch có khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực về nghỉ dưỡng biển, sinh thái biển, các trung tâm nghỉ dưỡng biển cao cấp, có thương hiệu mạnh trên thị trường quốc tế…