[Photo] Thông tấn xã Việt Nam khai trương chuyên trang thông tin “70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Hà Nội (TTXVN 19/4/2024) Chiều 19/4/2024, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Hà Nội), Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Lễ khai trương chuyên trang thông tin và trưng bày ảnh online “70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ” kết hợp với chương trình sinh hoạt truyền thống của Hội Cựu chiến binh TTXVN. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tham dự buổi lễ.

 • Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu (4/2024). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 • Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu (4/2024). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 • Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu (4/2024). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 • Giới thiệu trưng bày ảnh online và các chuyên mục của chuyên trang thông tin “70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ” (4/2024). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 • Đại biểu tham dự Lễ khai trương chuyên trang thông tin (4/2024). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 • Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc TTXVN (4/2024). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 • Đại biểu tham quan phòng truyền thống TTXVN (4/2024). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 • Đại biểu chụp ảnh chung tại phòng truyền thống TTXVN (4/2024). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 • Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam ghi sổ lưu niệm tại phòng truyền thống TTXVN (4/2024). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 • Đại biểu tham quan phòng truyền thống TTXVN (4/2024). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 • Đại biểu tham quan phòng truyền thống TTXVN (4/2024). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 • Đại biểu tham quan phòng truyền thống TTXVN (4/2024). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 • Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương (4/2024). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 • Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương (4/2024). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 • Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương (4/2024). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN