Thông tin cơ bản về Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

 1. Tên nư­ớc: Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (Lao People’s Democratic Republic).

2. Thủ đô: Viêng-chăn (Vientiane).

3. Quốc kỳ:

4. Quốc khánh: 02/12/1975

5. Diện tích: 236.800 km2

6. Dân số: khoảng 7,4 triệu người (năm 2017)

7. Vị trí địa lý: Phía Bắc giáp Trung Quốc 416 km; Tây Bắc giáp Myanmar 230 km; Tây Nam giáp Thái Lan 1.730 km; Nam giáp Campuchia 492 km và phía Đông giáp Việt Nam 2.337,507 km.

8. Đơn vị tiền tệ: Kíp (LAK).

9. GDP bình quân đầu người: khoảng 2.664 USD (năm 2020).

10. Dân tộc: Lào có 49 dân tộc.

11. Tôn giáo: Đạo Phật (65%), Vật linh, Thiên chúa giáo.

12. Ngôn ngữ chính: Tiếng Lào (chính thức), tiếng Anh, Pháp.

 Cập nhật đến tháng 12/2021

Nguồn: Bộ Ngoại giao