[Infographics] Thông tin cơ bản về Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu

Hà Nội (TTXVN 13/9/2023) Diễn đàn Nghị sĩ trẻ là cơ chế được thành lập trong khuôn khổ Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) từ năm 2013, nhằm góp phần tăng cường số lượng và chất lượng tham gia của thanh niên trong các nghị viện và trong IPU. Năm 2014, IPU đã thiết lập cơ chế Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu hàng năm để góp phần: Tăng cường vai trò của nghị sĩ trẻ và sự tham gia của thanh niên vào hoạt động nghị viện và đưa ra những khuyến nghị dưới góc nhìn của giới trẻ về các hoạt động cũng như nội dung nghị sự của IPU; Xây dựng mạng lưới, đoàn kết và nâng cao năng lực, mở rộng cách tiếp cận của giới trẻ đối với các vấn đề cùng quan tâm.