Thông tin cơ bản về Vương quốc Campuchia

          1. Tên nư­ớc: Vương quốc Campuchia (The Kingdom of Cambodia).

          2. Thủ đô: Phnôm Pênh (Phnom Penh).

          3. Quốc kỳ: 

          4. Quốc khánh: ngày 09 tháng 11 năm 1953

          5. Diện tích: 181.035 km2.

          6. Dân số: 15,5 triệu người (năm 2019). 

          7. Vị trí địa lý: nằm ở Tây Nam bán đảo Đông Dương, phía Tây và Tây Bắc giáp Thái Lan (2.100 km), phía Đông giáp Việt Nam (khoảng 1.245km), phía Đông Bắc giáp Lào (492 km), phía Nam giáp biển (400 km). Sông ngòi: tập trung trong 3 lưu vực chính (Tôn-lê Thom, Tôn-lê Xáp và Vịnh Thái Lan). Phân bố địa hình: đồng bằng chiếm 1/2 diện tích tập trung ở hướng Nam và Đông Nam, còn lại là núi, đồi bao quanh đất nước. Khí hậu: nhiệt đới với hai mùa rõ rệt (mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4). Nhiệt độ dao động từ 21oC đến 35oC.

          8. Đơn vị tiền tệ: Riên (Riel). Tỉ giá: 01 USD = 4.134 Riên (năm 2022).

          9. Thu nhập đầu người: 1.730 USD/người/năm (năm 2021).

          10. Dân tộc:  Người Khmer chiếm đa số, khoảng 90%. Ngoài ra còn có các dân tộc thiểu số khác.

          11. Tôn giáo: Đạo Phật là Quốc đạo (90% dân số Campuchia theo Phật giáo), ngoài ra có các tôn giáo khác như đạo Thiên chúa, Hồi,… 

          12. Ngôn ngữ: Tiếng Khơ-me là ngôn ngữ chính thức (chiếm 95%).

 [Nguồn: Bộ Ngoại giao, cập nhật đến tháng 11/2022]