Thông tin về Bác sĩ Trần Duy Hưng

    Nhân vật liên quan

    • Bác sĩ, Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội (1945-1946, 1954-1977)Trần Duy Hưng

Bác sĩ Trần Duy Hưng

Họ và tên: Trần Duy Hưng

Tên khác:Phạm Thư

Ngày sinh: 16/1/1912

Ngày mất: 2/10/1988

Ngày vào Đảng: 21/12/1945

Quê quán: TP Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

 

- Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội (30/8/1945 - 12/1946)

- Thứ trưởng Bộ Nội vụ (1947-1948)

- Thứ trưởng Bộ Y tế (6/1954 - 10/1954)

- Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội (10/1954 - 11/1954)

- Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội (11/1954 - 4/1977)

- Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Tiệp Khắc

- Đại biểu Quốc hội: Khóa I, II, III, IV, V, VI

 

Khen thưởng:

- Huân chương Độc lập hạng Nhất

- Huân chương Kháng Chiến hạng Nhất

- Huân chương Kháng Chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Tóm tắt quá trình công tác:

- 1939: Tốt nghiệp Đại học Y Đông Dương với thành tích xuất sắc.

- 1942: Bác sĩ Trần Duy Hưng mở bệnh viện tư tại số nhà 73 phố Hàng Bông Thợ Nhuộm, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo và cũng là địa chỉ “bí mật” che giấu cán bộ cách mạng ngay giữa lòng thành phố.

- 3/1945: Được giác ngộ cách mạng và bắt liên lạc với Mặt trận Việt Minh, góp thuốc và dụng cụ y tế ủng hộ chiến khu và tham gia hoạt động cách mạng ở nội thành Hà Nội.

- 30/8/1945: Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội.

- 6/1/1946: Đại biểu Quốc hội khóa I và trong Ủy ban dự thảo Hiến pháp.

- 12/1946: Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, đồng chí được cử làm Ủy viên Ủy ban kháng chiến khu XI.

- 5/1947: Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên đảng đoàn Chính phủ, Bí thư chi bộ Bộ Nội vụ.

- 1948: Ủy viên Bộ Nội vụ trong Hội đồng Quốc phòng tối cao.

- 1949: Liên chi ủy viên các cơ quan chính quyền Trung ương, phụ trách kiểm tra.

- 1950: Được cử là đại diện Chính phủ đi úy lạo và kiểm tra vùng mới giải phóng sau chiến dịch biên giới.

- 6/1954: Thứ trưởng Bộ Y tế.

- 8/1954: Được Trung ương giao nhiệm vụ tham gia công tác tiếp quản Hà Nội.

- 10/1954: Được Trung ương cử tham gia Thành ủy Hà Nội và là Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội.

- 11/1954: Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Hành chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (nay là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội).

- 5/1977: Được Trung ương điều động và cử tham gia Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Tiệp Khắc.

- 2/10/1988: Đồng chí từ trần.

Thông tin thêm:

- Năm 1999, để tưởng nhớ công lao của vị Chủ tịch Ủy ban hành chính Hà Nội, bác sỹ Trần Duy Hưng người đã 25 năm giữ cương vị trọng trách lãnh đạo thành phố trải qua cuộc chiến tranh khốc liệt và những tháng năm nỗ lực xây dựng thủ đô Hà Nội vững mạnh. Thành phố quyết định đặt tên một con đường mới mang tên Trần Duy Hưng. Đường Trần Duy Hưng dài 1,6km được nối từ ngã tư đường Nguyễn Chí Thanh - Đường Láng đến ngã tư đường Phạm Hùng-Khuất Duy Tiến.