Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thi học sinh giỏi quốc gia

Hà Nội (TTXVN 12/10/2023) Ngày 10/10/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT về Quy chế thi học sinh giỏi quốc gia, thay thế Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011.