Thư chúc mừng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên TTXVN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (năm 2020)

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

Hà Nội (TTXVN 15/9/2020) Nhân kỷ niệm 75 năm Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945 - 15/9/2020), 60 năm Thông tấn xã Giải phóng (12/10/1960 - 12/10/2020) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có Thư chúc mừng gửi toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên. Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng.

Thân ái gửi toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Thông tấn xã Việt Nam,

Trong không khí cả nước sôi nổi kỷ niệm 75 năm cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Thông tấn xã Việt Nam vui mừng kỷ niệm 75 năm thành lập ngành (15/9/1945 - 15/9/2020), 60 năm Thông tấn xã Giải phóng (12/10/1960 - 12/10/2020) và vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Kể từ ngày 15/9/1945 - ngày Việt Nam Thông tấn xã phát đi toàn văn bản Tuyên ngôn Độc lập cùng với danh sách Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Thông tấn xã Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong suốt chặng đường 75 năm qua. Đặc biệt, trong công cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, đội ngũ những người làm báo Thông tấn xã Việt Nam thực sự là những nhà báo - chiến sĩ, hoàn thành xuất sắc "sứ mệnh" vẻ vang, duy trì mạch thông tin thông suốt, kịp thời về cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta đến đông đảo bạn đọc trong nước và quốc tế.

Ngày nay, Thông tấn xã Việt Nam luôn bám sát thực tiễn, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên, cổ vũ toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vạch trần các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ghi nhận đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ những người làm báo Thông tấn xã Việt Nam, Đảng và Nhà nước tặng thưởng Thông tấn xã Việt Nam danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và đặc biệt Thông tấn xã Giải phóng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tựu rất đỗi tự hào của Thông tấn xã Việt Nam trong 75 năm qua.

Hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển với thế và lực mới. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội của đất nước, nhiệm vụ của báo chí rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Tôi mong muốn và tin tưởng Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chính thống, tin cậy của Đảng, Nhà nước, cung cấp nhiều loại hình thông tin trong nước và thế giới đến các tầng lớp nhân dân. Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tư tưởng, không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, văn hóa, ngoại ngữ...; thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ", luôn xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Nhân dịp này, với tình cảm thân thiết, tin tưởng, tôi chúc toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Thông tấn xã Việt Nam sức khoẻ, hạnh phúc, thành công.

Chào thân ái.

                                                                                                                                                                                                                        NGUYỄN PHÚ TRỌNG                                                                                                           Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam                                                                            Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Thông tấn xã Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945 – 15/9/2020); 60 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng (12/10/1960 – 12/10/2020) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN