Thủ đô Phnôm Pênh nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, số 88 ngày 29/3/2005