[Photo] Thủ tướng dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tây Ninh

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Tây Ninh (TTXVN 5/5/2024) Chiều 5/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tây Ninh (5/2024).

  • Các đại biểu dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tây Ninh 5/2024).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tỉnh Tây Ninh 5/2024).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tỉnh Tây Ninh 5/2024).