[Photo] Thủ tướng dự thảo luận về hành động khí hậu, chuyển đổi năng lượng

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 13/5/2022) Chiều 13/5/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo ASEAN dự thảo luận do Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris chủ trì về hành động khí hậu, chuyển đổi năng lượng sạch và hạ tầng bền vững.

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo ASEAN dự thảo luận về hành động khí hậu, chuyển đổi năng lượng sạch và hạ tầng bền vững. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo ASEAN dự thảo luận về hành động khí hậu, chuyển đổi năng lượng sạch và hạ tầng bền vững. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris phát biểu khai mạc.(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris phát biểu khai mạc.(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Quang cảnh cuộc thảo luận. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Quang cảnh cuộc thảo luận về hành động khí hậu, chuyển đổi năng lượng sạch và hạ tầng bền vững. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Quang cảnh cuộc thảo luận về hành động khí hậu, chuyển đổi năng lượng sạch và hạ tầng bền vững. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)