[Photo] Thủ tướng dự và phát biểu về chính sách của Việt Nam tại CSIS

Hà Nội (TTXVN 11/5/2022) Chiều 11/5/2022, (giờ địa phương), tại Washington D.C.(Hoa Kỳ), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu về chính sách của Việt Nam tại Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế Hoa Kỳ (CSIS).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đại biểu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế Hoa Kỳ (CSIS). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu về chính sách của Việt Nam tại Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế Hoa Kỳ (CSIS). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế Hoa Kỳ (CSIS). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu về chính sách của Việt Nam tại Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế Hoa Kỳ (CSIS). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với các chuyên gia, nhà nghiên cứu và các học giả tại Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế Hoa Kỳ (CSIS). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu về chính sách của Việt Nam tại Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế Hoa Kỳ (CSIS). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)