[Photo] Thủ tướng gặp Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 9/3/2024) Trong chương trình thăm chính thức Australia, sáng 9/3/2024, tại thủ đô Canberra, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp đại diện Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia (VASEA).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp đại diện Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia (VASEA).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về các lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất của Hội VASEA.