[Photo] Thủ tướng gặp Người sáng lập kiêm Chủ tịch Điều hành WEF

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 16/1/2024) Chiều 16/1/2024 (giờ địa phương), tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Giáo sư Klaus Schwab, Người sáng lập kiêm Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác với WEF.

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Giáo sư Klaus Schwab, Người sáng lập kiêm Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Giáo sư Klaus Schwab, Người sáng lập kiêm Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên đoàn Việt Nam (bên trái) gặp Giáo sư Klaus Schwab, Người sáng lập kiêm Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Giáo sư Klaus Schwab chứng kiến ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND TP Hồ Chí Minh và WEF. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Giáo sư Klaus Schwab chứng kiến ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND TP Hồ Chí Minh và WEF. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Giáo sư Klaus Schwab chứng kiến ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội với WEF. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Giáo sư Klaus Schwab cùng các thành viên đoàn Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN