[Photo] Thủ tướng hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 26/6/2024) Chiều 26/6/2024, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh (6/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN


  • Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh phát biểu (6/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh (6/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh (6/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh (6/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh (6/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN