[Photo] Thủ tướng hội kiến Toàn quyền Australia David Hurley

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 7/3/2024) Trong chương trình thăm chính thức Australia, sáng 7/3/2024, tại thủ đô Canberra, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Toàn quyền Australia David Hurley và Phu nhân.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Toàn quyền Australia David Hurley. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Toàn quyền Australia David Hurley. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Toàn quyền Australia David Hurley và Phu nhân đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính ký sổ lưu niệm. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Toàn quyền Australia David Hurley cùng Phu nhân tham quan Phủ Toàn quyền. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Toàn quyền Australia David Hurley cùng Phu nhân tham quan Phủ Toàn quyền. Ảnh: Dương Giang-TTXVN