[Photo] Thủ tướng kiểm tra tiến độ thi công và công trình Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Phú Thọ (TTXVN 18/4/2024) Sáng 18/4/2024, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra tiến độ thi công và công trình Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công và công trình Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ (4/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công và công trình Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ (4/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà công nhân thi công công trình Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ (4/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà công nhân thi công công trình Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ (4/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công và công trình Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ (4/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN