[Photo] Thủ tướng làm việc với doanh nghiệp Việt kiều về tài chính, công nghệ

Hà Nội (TTXVN 17/5/2022) Trong chương trình thăm, làm việc tại Hoa Kỳ, sáng 17/5/2022 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với một số doanh nghiệp Việt kiều trong lĩnh vực tài chính và công nghệ.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với một số doanh nghiệp Việt kiều tại Hoa Kỳ trong lĩnh vực tài chính và công nghệ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với một số doanh nghiệp Việt kiều tại Hoa Kỳ trong lĩnh vực tài chính và công nghệ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với một số doanh nghiệp Việt kiều tại Hoa Kỳ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với một số doanh nghiệp Việt kiều tại Hoa Kỳ trong lĩnh vực tài chính và công nghệ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với một số doanh nghiệp Việt kiều tại Hoa Kỳ trong lĩnh vực tài chính và công nghệ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)