[Photo] Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức New Zealand

Hà Nội (TTXVN 19/3/2015) Trong chuyến thăm chính thức New Zealand, ngày 19/3/2015, tại Nhà Chính phủ New Zealand ở thành phố Auckland, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae; tại Villa Maria Winery ở thành phố Auckland, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Chủ tịch Quốc hội New Zealand David Carter...

  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Phu nhân với Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae và Phu nhân. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

  • Ngày 19/3/2015, tại Nhà Chính phủ New Zealand ở thành phố Auckland, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân với Chủ tịch Quốc hội New Zealand David Carter và Phu nhân. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân với Chủ tịch Quốc hội New Zealand David Carter và Phu nhân. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Lãnh tụ Công đảng đối lập Andrew Little (19/3/2015). Ảnh: Đức Tám - TTXVN

  • Ngày 19/3/2015, tại thành phố Auckland, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Lãnh tụ Công đảng đối lập Andrew Little. Ảnh: Đức Tám - TTXVN