[Photo] Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ đón Thủ tướng Australia Scott Morrison (8/2019)

  Nhân vật liên quan

  • Nguyễn Xuân Phúc

Hà Nội (TTXVN 23/8/2019) Sáng 23/8/2019, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Australia Scott Morrison và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam (ngày 23/8/2019). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

 • Thủ tướng Australia Scott Morrison giới thiệu với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc các thành viên Đoàn đại biểu Chính phủ Australia (ngầy 22/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Thủ tướng Australia Scott Morrison giới thiệu với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc các thành viên Đoàn đại biểu Chính phủ Australia (ngày 22/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu với Thủ tướng Australia Scott Morrison các thành viên Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam (ngày 22/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu với Thủ tướng Australia Scott Morrison các thành viên Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam (ngày 22/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu với Thủ tướng Australia Scott Morrison các thành viên Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam (ngày 23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu với Thủ tướng Australia Scott Morrison các thành viên Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam (ngày 23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu với Thủ tướng Australia Scott Morrison các thành viên Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam (ngày 23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison với các cháu thiếu nhi Thủ đô Hà Nội (23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison với các cháu thiếu nhi Thủ đô Hà Nội (ngày 23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison với các cháu thiếu nhi Thủ đô Hà Nội (ngày 23/2/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước (ngày 23/8/2019). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước (ngày 23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước (ngày 23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam (ngày 23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Thủ tướng Australia Scott Morrison giới thiệu với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc các thành viên Đoàn đại biểu Chính phủ Australia (ngày 23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Thủ tướng Australia Scott Morrison giới thiệu với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc các thành viên Đoàn đại biểu Chính phủ Australia (ngày 23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Thủ tướng Australia Scott Morrison giới thiệu với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc các thành viên Đoàn đại biểu Chính phủ Australia (ngày 23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Thủ tướng Australia Scott Morrison giới thiệu với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc các thành viên Đoàn đại biểu Chính phủ Australia (23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam (ngày 23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Thủ tướng Australia Scott Morrison và Phu nhân với các cháu thiếu nhi Thủ đô Hà Nội tại Lễ đón chính thức (ngày 23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Thủ tướng Australia Scott Morrison tại Lễ đón chính thức (ngày 23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison (23/8/2019). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison (ngày 23/8/2019). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam (ngày 23/8/2019). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN