[Photo] Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Australia

    Nhân vật liên quan

    • Nguyễn Xuân Phúc

Hà Nội (TTXVN 18/3/2018) Chiều 17/3/2018 (theo giờ địa phương), tại Thành phố Sedney (Australia), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia. Sáng 18/3/2018 (theo giờ địa phương), tại Thành phố Sedney (Australia), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Phiên họp Toàn thể về Tăng cường kết nối ASEAN-Australia , Đối tác kinh tế ASEAN-Australia và Hợp tác chống khủng bố ASEAN-Australia.

  • Chiều 17/3/2018 (theo giờ địa phương), tại Thành phố Sedney (Australia), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

  • Chiều 17/3/2018 (theo giờ địa phương), tại Thành phố Sedney (Australia), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

  • Sáng 18/3/2018 (theo giờ địa phương), tại Thành phố Sedney (Australia), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Phiên họp Toàn thể về Tăng cường kết nối ASEAN-Australia, Đối tác kinh tế ASEAN-Australia và Hợp tác chống khủng bố ASEAN-Australia. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Phiên họp Toàn thể về Tăng cường kết nối ASEAN-Australia , Đối tác kinh tế ASEAN-Australia và Hợp tác chống khủng bố ASEAN-Australia, ngày 18/3/2018. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN