[Photo] Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Australia Scott Morrison (8/2019)

    Nhân vật liên quan

    • Nguyễn Xuân Phúc

Hà Nội (TTXVN 23/8/2019) Ngay sau Lễ đón chính thức 23/8/2019, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison cùng các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ hai nước tiến hành hội đàm.

  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison tại Trụ sở Chính phủ (ngày 23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp hẹp với Thủ tướng Australia Scott Morrison (ngày 23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison cùng các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ hai nước tiến hành hội đàm (ngày 23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison cùng các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ hai nước tiến hành hội đàm (23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân với Thủ tướng Australia Scott Morrison và Phu nhân tại Trụ sở Chính phủ (ngày 23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN