[Photo] Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (27/2/2019)

  Nhân vật liên quan

  • Nguyễn Xuân Phúc

Hà Nội (TTXVN 27/2/2019) Sáng 27/2/2019, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai.

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump một số hình ảnh về danh lam thắng cảnh của Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump một số hình ảnh về danh lam thắng cảnh của Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump một số hình ảnh về danh lam thắng cảnh của Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)