[Video] Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

    Nhân vật liên quan

    • Nguyễn Xuân Phúc

Hà Nội (TTXVN 7/4/2016)

 Với số phiếu tán thành cao, sáng 7/4/2016, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội khóa XIII đã được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ. 

Trong nền nhạc nghi lễ, Quốc kỳ và Hiến pháp được đội nghi lễ đưa vào lễ đài. Từ hàng ghế đại biểu, ông Nguyễn Xuân Phúc bước lên cúi mình trước cờ Tổ quốc và đứng vào bục, đọc lời tuyên thệ (video dưới).