[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 6/1/2024) Sáng 6/1/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chủ trì Lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam; đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 6-7/1/2024.

  • Toàn cảnh lễ đón (1/2024). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone trên bục danh dự, nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước (1/2024). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại Lễ đón (1/2024). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại Lễ đón. Ảnh: Dương Giang - TTXVN