[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên Đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam - WEF

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 16/1/2024) Chiều 16/1/2024 (giờ địa phương), tại Davos, Thụy Sỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên Đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam - WEF (CSD) với các Tập đoàn hàng đầu của WEF về chủ đề "Chân trời phát triển mới: Thúc đẩy chuyển đổi, mở ra các động lực tăng trưởng mới tại Việt Nam".

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên Đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam - WEF.